24 juni 2017 Publieksdag ‘Wij zijn toch niet gek?!’ Enschede

24 juni 2017 Publieksdag ‘Wij zijn toch niet gek?!’ Enschede

Deze dag stond in het teken van informatie, voorlichting, herstel, anti-stigma en ervaringsdeskundigheid.

Lotgenotengroepen, zelfhulpgroepen, herstelgroepen en ervaringsdeskundigheid spelen een steeds grotere rol in het herstelproces. Hierdoor kunnen mensen met hun kwetsbaarheid hun eigen weg vinden naar een gelukkig en zinvol bestaan. Zo hoeven zij ook minder vaak terug te vallen op de professionele hulpverlening.

Op de publieksdag kon de bezoeker in gesprek gaan met landelijke en plaatselijke organisaties, patiëntenverenigingen en andere initiatieven omtrent psychische aandoeningen. Gedurende de hele dag waren er presentaties door onder meer Wilma Boevink en mij. Na Wilma Boevink die een presentatie gaf ‘Stigmateloos hardnekkige beelden van 
 psychisch lijden: hoe ervan te herstellen?’, kwam ik met ‘Ontmoet jouw vooroordeel!’

De dag werd georganiseerd door de Klankbordgroep GGZ Enschede in samenwerking met de Centrale Bibliotheek Enschede en Bureau Herstel van Mediant.

Lees hier het blog over de Publieksdag van een bezoeker.

Reageren is niet mogelijk.