Stigmabox

Stigmabox

Tijdens mijn presentatie op 26 februari 2016 in Cafe De Cactus Muziekcafe, Kleinste Podium van Twente, heb ik de Stigmabox geïntroduceerd. Deze box is gemaakt bij het arbeidsproject van Tactus in Rekken. Sindsdien is deze box een deel van mijn interactieve stigmajas presentatie. Ik gebruik deze box ook bij gastlessen, lezingen en workshops.

stigma-box

De deelnemers schrijven hun eerste gedachte die in hun opkomt als zij denken aan mensen met een psychisch en/of verslavingsprobleem op een klein briefje. Ook schrijven de deelnemers hun afkomst op dit briefje. Vertellen iets over de gedachte die zij hebben opgeschreven en dan gaat het briefje in de box. Het is geen goed of slecht elke gedachte mag er zijn !!

Op 30 november 2016 heb ik de box opengemaakt. Zo heb ik in 9 maanden tijd een heleboel briefjes met gedachten mogen verzamelen. Deze gedachten zet ik verder in, in toekomstige activiteiten rondom het thema stigma.

stigmabox

Tijdens het Groet en ontmoet festijn in Sittard in 2017 hebben ook schoolkinderen van groep 6 en 7 deelgenomen aan mijn workshop. Een van de kinderen heeft geschreven “Aardig zijn voor iedereen, iedereen is gelijk”.

Bedankt aan iedereen die zijn/haar gedachten met mij heeft gedeeld!